Felhasználási útmutató:

Hogyan juthatok hozzá a felajánlásokhoz?

A felajánlásokhoz jelképes összegért (100-200 Ft) juthatnak hozzá azok a rászorulók, akiknek jövedelmük igen alacsony, nehéz helyzetben élnek, ill. gazdagréti, vagy környéki lakosok. (Ezt munkatársainknak bemutatott lakcímkártyával igazolniuk kell.) Az adományok továbbértékesítése természetesen tilos. Ennek esetleges előfordulása esetén a továbbértékesítőt azonnal kizárjuk a rendszerből.

Hogyan ajándékozhatok?

Felajánlásait on-line teheti meg holnapunkon. Miután rögzítette a szükséges adatokat, a megadott elérhetőségén (melyet harmadik fél számára nem adunk ki) keresni fogja Önt munkatársunk. Kisebb tárgyakat – aktuális kapacitás függvényében irodánkban (Budapest, XI. Regős u 13.) is tudunk tárolni, nagyobb terjedelmű adományok azonban közvetlenül a rászoruló otthonába kerülnek.
Amennyiben bizonytalan abban, hogy a felajánlása valóban hasznos-e, hívjon bizalommal, kollégáink segítségére lesznek.

Általános Felhasználási Feltételek –SZERETET-BOLT

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) az Gazdagréti Összefogás Egyesület (1112 Budapest, Oltvány árok 41/B.; AdószáM:18253351-1-43; a továbbiakban: Szeretet-Bolt) által üzemeltetett www.szeretet-bolt.hu elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Gazdagréti Összefogás Egyesület között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Gazdagréti Összefogás Egyesület, mint a Szeretet-Bolt online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szeret-bolt rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Szeretet-Bolt online felületén, vagy regisztrált felhasználóknak szóló e-mailben tesszük közzé. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Gazdagréti Összefogás Egyesület által üzemeltetetett www.szeretet-bolt .hu honlapon, szereplő megnevezések magyarázata:

Üzemeltető: a Szeretet-Bolt üzemeltetője a Gazdagréti Összefogás Egyesület. (1112 Bupapest, Oltvány árok 41/B)

Felajánló: az a személy, aki ellenszolgáltatás nélkül felajánlja az oldal használóinak a háztartásában fellelhető megunt, kiselejtezett, de mások számára még használható termékeit, használati tárgyait.

Átvevő: az a felhasználó, aki a felajánló által az oldalon felkínált tárgyakat sikeres tranzakció esetén elviszi.

Termék: Az a használati tárgy, ruha, babaholmi, amit a felajánló felkínál, átvevő pedig elvihet.

Átvételi pont: Az a helyszín, ahol a tranzakció megtörténik, ahová a felajánló elviszi, az átvevő pedig átveszi a szóban forgó terméket. Jelenleg ez a Gazdagréti Összefogás Egyesület irodája: 1118 Budapest, Regős utca 13. Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00-ig. Nyitvatartási időn kívül érkező termékeket csak esetleges előzetes egyeztetést követően áll módunkban fogadni.

Szeretet-bolt: A www.szeretet-bolt.hu internetcímen működő online, nonprofit piactér. Ahol a tranzakció online megtörténik a felajánló és az átvevő között.

CÉL

A Gazdagréti Összefogás Egyesület nonprofit jelleggel üzemelteti a Nyugat-európai adományboltok mintájára, de online jelleggel. A felajánló regisztráció után felkínálhatja a fölöslegessé vált, de használható tárgyait, az átvevő pedig jelezheti átvételi szándékát. Az oldalra felkerült termék azon felhasználók számára válik elérhetővé, akik sikeresen leütik az adott terméket, jelezve ezzel, hogy szándékukban áll elfogadni. A felajánló a szolgáltatás igénybevételével vállalja, hogy azokat a termékeit, amelyeket más felhasználó leütött, beszállítja az átvételi pontra a leütéstől számított egy héten belül. A felajánló a leütés tényéről külön értesítést nem kap, viszont a saját profiljában látja a tranzakció sikerességét. A beszállítást követően az átvevő e-mail értesítést kap a rendszertől, hogy a termék elvihető. Erre 8 nap áll rendelkezésére, mivel a termékek ennél hosszabb tárolását az üzemeltető nem vállalja. A 8 nap leteltét követően az oldal üzemeltetője megkezdi a termék újbóli meghirdetését. Amennyiben ezt követően az adott terméket más felhasználó leüti, az új átvevő lesz jogosult a termékre.

A Szeretet-bolt üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az átvételi pontra beszállított termékekért előre egyeztetett, jelképes összeget felszámítson az oldal fenntartásának költségei fejében. Ez az összeg nem haladja meg az 100 Ft-ot, háztartási gépek esetében pedig az 500 Ft-ot.

A Szeretet-bolt üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az átvevők közül az üzleti céllal érkező felhasználókat kiszűrje. Ennek érdekében egyszerre max. 5 terméket lehet egy átvevőnek elvinnie, továbbá 2 egyforma rendeltetésű háztartási gépet nem vihet el egyszerre.

A Szeretet-bolt üzemeltetője jogosult az üzleti céllal érkező felhasználókat további magyarázat nélkül a szolgáltatásból kizárni.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A Szeretet-bolt által működtetett online nonprofit piactér szolgáltatásai bármely újbudai lakos számára elérhető. Felajánló lehet a XI. kerületen kívülről érkező felhasználó is, aki vállalja, hogy a leütött termékeit a leütést követően beszállítja az átvételi pontra nyitvatartási időben. Elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek. Gazdálkodó szervezetek, jogi személyiséggel rendelkező felhasználók kizárólag a felajánlásaikat tehetik közzé, terméket nem vihetnek el. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

1/2. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szeretet-Bolt-nak amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szeretet-Bolt online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, politikai utalást, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Gazdagréti Összefogás Egyesület által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a szeretet-bolt.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A Szeretet-Bolt fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a Szeretet-Bolt informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.

1/3. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése

2/1. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

2/2. A Felhasználó, mint felajánló a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres átvételi ajánlat esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal szállítja be az átvételi pontra.

2/3. A Szeretet-Bolt által működtetett online piactéren a terméklapon ár nem tüntethető fel, a termékért ellenszolgáltatás nem kérhető.

2/4. A Felhasználónak a Szeretet-Bolt által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/8. Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani.

3/11. A Szeretet-Bolt kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás ajánlható fel.

3/12. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó aukciókat a Szeretet-bolt törölheti.

3/15. A tranzakció lezárását követően a felajánló és az átvevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a felajánló, mind az átvevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a felajánló köteles a felkínált terméket/szolgáltatást az átvételi pontra beszállítani, az átvevő pedig köteles a terméket/szolgáltatást átvenni.

Amennyiben bármely fél ezzel ellentétes magatartást tanúsít, amely a Szeretet-Bolt üzemeltetőjének tudomására jut, a Szeretet-Bolt jogosult a felhasználók hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakció létre nem jön.

3/16. A Szeretet-Bolt, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó átvételi lehetőségeit.

4. A Szeretet-Bolt , mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online aukciós piactér működtetését a Szeretet-bolt közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Szeretet-bolt semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Szeretet-Bolt nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Szeretet-Bolt nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy az átvevők ténylegesen át tudják venni, a felajánlók pedig ténylegesen át tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Szeretet-Bolt azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Szeretet-Bolt kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. A Szeretet-Bolt nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szeretet-bolt-ot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szeret-Bolt jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szeret-Bolt jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szeretet-Bolt által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szeret-bolt által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szeret-bolt érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban, a Szeretet-Bolt jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szeretet-Bolt nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szeretet-Bolt -nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Szeretet-Bolt online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szeretet-Bolt az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szeretet-Bolt a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Szeretet-Bolt által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) felkínálása:

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni. Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Engedélyköteles termék esetén a felajánló köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

A Szeretet-Bolt kizárhatja a piactér használatából azokat a felhasználókat, akik 6 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak a Szeret-bolttal szemben.

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Szeretet-Bolt felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Szeretet-Bolt semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Szeretet-Bolt fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Szeretet-Bolt az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

6/3. A Szeretet-Bolt fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Szeretet-Bolt értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Szeret-Bolt szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Szeretet-Bolt -al (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Szeretet-Bolt -on keresztül történt);

információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;

információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a szeretetbolt.hu értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;

információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

információ, amely a Szeretet-Bolt -tal kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6/4. A Szeretet-Bolt fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Szeretet-Bolt a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

8. Személyes adatok védelme

8/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szeretet-Bolt a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szeret-bolt csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Szeretet-Bolt fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Szeretet-Bolt - ot üzemeltető Gazdagréti Összefogás Egyesület szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a szeretetbolt.hu hivatalos értesítésekről.

8/4. A Felhasználóról Szeretet-Bolt által nyilvántartott adatok, a Szeretet-Bolt által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szeretet-Bolt az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

8/5. A Szeretet-Bolt a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Szeretet-Bolt köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Szeretet-Bolt a Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban e-mailen keresztül fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a szeretetbolt.hu Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9/2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Szeretet-Bolt szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

10. További információk

1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény